Psühholoogiline kriisiabi

AddicereKoolitusedPsühholoogiline kriisiabi

PSÜHHOLOOGILISE ESMAABI OSKUSED

KRIISIPSÜHHOLOOGIA PRAKTILINE KOOLITUS

Addicere on Eesti Punase Risti psühholoogilise esmaabi koolitusprogrammi väljatöötaja ja ametlik koolituspartner

Ainult ettetellimisel:

PSÜHHOLOOGILINE KRIISIABI

Eesti Punase Risti psühholoogilise esmaabi (MHPSS) koolitusprogrammi loojatelt

Koolitusgrupi suurus

10 - 20 inimest

Koolituse maht

8 akadeemilist tundi

Väljastatav dokument

Tunnistus

Koolitusjuht

Diana Paade (tel 55678189) diana@addicere.com

Koolituse kood

2023-5

Koolitavad psühholoogid Kaia-Leena Pino, Jekaterina Kiltšitskaja või Erik Rüütel

Toimumisaeg

Planeeritav 1-4 kuud ette

Praktiline koolitus pakkumaks esmast tuge psühholoogilises kriisis olevale inimesele.

Koolituse läbinu teab, kuidas ära tunda, kui  tema kolleeg, klient või lähedane on psühholoogilises kriisis ning oskab anda esmast psühholoogilist tuge ehk psühholoogilist esmaabi.

Psühholoogilise esmaabi koolituse eesmärk on toetada ühiskonna vaimset tervist olukorras, kus vajadus psühholoogilise toe järele on järsult kasvanud. Nii ühiskondlikult tasandilt tulenevad mõjud (COVID-kriis, Ukraina sõda, Israeli-Palestiina konflikt, majanduslangus) kui individuaalsed eluväljakutsed ja nende kahe tasandi kokkulangevused on tõstnud inimeste vaimse heaolu ja tervise kollektiivide ja tööandjate üheks proovikiviks. 2023. aastal on 1-päevased kontaktkoolitused läbinud üle 350 inimese organisatsoonidest nagu Eesti Punane Rist, Politsei- ja Piirivalveamet, Välisministeerium, Lennujaam, Kaitseliit ja Naiskodukaitse jt.

Vastuse saavad küsimused
 • Kuidas toetada lähedast/kolleegi, kes ei oska ise abi küsida?
 • Kuidas suhelda nii, et inimene avaneks?
 • Mis juhtub siis kui ma kogemata küsin midagi ja see avab "Pandora laeka"?
 • Kuidas aidata oma lähedasi?
 • Mis teha siis kui inimene hoiab kõike kinni enda sees?
 • Kui hästi ma sobin psühholoogilist esmaabi andma?
Sihtrühm

Psühholoogilise esmaabi võimekus ja psühholoogilise kriisi mõistmise vajadus on iga inimese vajalik oskus nii tööl kui ka kodus edukaks enesejuhtimiseks ja lähedaste ning kolleegide toetamiseks.

 • inimestega töötavate erialade esindajad;
 • sisejulgeoleku valdkonna spetsialistid, advokaadid, juristid; 
 • ajakirjanikud ja meediaspetsialistid;
 • ettevõtjad, kesk- ja tippastmejuhid;
 • äri- ja finantsvaldkonna spetsialistid;
 • värbajad, personalispetsialistid, tervishoiu spetsialistid, tugiisikud
drowning
Märksõnad

Psühhotrauma, psühholoogiline kriis, kaotus, lein, šokk, kuulamisoskus, empaatiline kuulamine

Õpiväljundid

Koolituse tulemusena osaleja

 • tunneb ära psühholoogilises kriisis inimese;
 • mõistab psühholoogilise kriisi olemust ning eristab kriisi faase;
 • rakendab empaatilise kuulamise ja motiveeriv intervjueerimise tehnikaid;
 • mõistab enda vaimse tervise hoidmise printsiipi.

Psühholoogiline esmaabi andjana mõistab koolituse läbinu kriisi olemust, teab kriisi erinevaid faase ning on harjutanud suhtlus- ja nõustamistehnikaid, mis aitavad kriisis olevat inimest rahustada ning oma läbielatavat kriisi paremini tajuda. Koolitusel reflekteerivad osalejad individuaalselt või paarisharjutuste käigus isiklikku (varasemat) kriisi, mis aitab teooria ja praktilised tehnikate harjutused siduda enda jaoks empaatiliseks tervikuks. Osaleja oskab hinnata enda mentaalset ressurssi ning mõistab enda vaimse tervise hoidmise printsiipi abi pakkumisel.

Koolituse läbiviimine
 • Koolitus toimub väikeses grupis 10-20 osalejaga, et tagada kõigile praktiliste psühholoogilise esmaabi oskuste harjutamise võimalused. 
 • Kuna tegemist on praktilise koolitusega, siis täiendavaid materjale ning slaididel ja videotel olevat infot koolituse läbiviijad osalejatele ei jaota.
 • Koolituse käigus on nutitelefonide ja sülearvutite kasutamine keelatud, neid võib kasutada vaid pauside ajal.
 • Koolitusel osalejatele on ette nähtud kohvi- ja teepausid Addicere psühholoogilise konsultatsiooni agentuuri koolituskeskuses ning lõunasöök kõrvalasuvas kõrgelthinnatud BACIO Restoranis või tellija poolt valitud kohas. Koolitusele registreerimisel palume märku anda erimenüü vajadusest. Võtame kõikide osalejatega eraldi ühendust 1 nädal enne koolituse algust, et täpsustada erimenüü vajadust või muid tekkinud küsimusi.
Ajakava

8:30 - 9:00

Kogunemine ja tervituskohv

9:00 - 10:30

Tutvustus ja sissejuhatus
Kriisipsühholoogia üldsissejuhatus; lein ja kaotus
Psühholoogilise esmaabi vundament ja oskused
Empaatilise kuulamise harjutus paarides

10:30 - 10:45

Kohvipaus

10:45 - 12:15

„Minu kriis“ individuaalne harjutus
20 saj. teraapiastiilide ülevaade
Psühholoogilise nõustamise näidisvestlus ja tagasiside

12:15 - 13:00

Lõuna Restoranis BACIO või tellija poolses kohas

13:00 - 14:30

Psühholoogilise esmaabi nõustamisharjutused paarides
Tagasiside

14:30 - 14:45

Kohvipaus

14:45 - 16:30

Motiveeriva intrvjueerimise tehnikad ja integratsioon
Kokkuvõte ja tagasisidering.

Tellige Psühholoogilise esmaabi koolitus ning andke sellega oma inimestele vajalikud oskused üksteist toetada!

addicere_logo_500px

Soovin saada infot uute praktilise psühholoogia koolituste kohta.

Meie aadress on: Narva mnt. 63/2 Tallinn
Liikuge kaardile, et näha täiendavaid juhiseid
Parimale praktikale toetuv koolituste ja treeningute väljatöötamine ja läbiviimine

KOOLITUS, MIDA VAJAVAD TEIE INIMESED

Rahvusvahelise Punase Risti Federatsiooni poolt kinnitatud koolitusprogramm

pattern
https://addicere.com/wp-content/themes/hazel/
https://addicere.com/
#d8d8d8
style2
default
Loading posts...
/www/apache/domains/www.addicere.com/htdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
yes
off
on
off