Erik Rüütel

AddicereErik Rüütel

Addicere psühholoogid

Me hoiame teid ja teie meeskonna vaimselt tervena!
Erik Rüütel

Juhatuse liige / psühholoog

E-mail: erikªaddicere.com
Tel: 5615 1218
Keeled: eesti, inglise, vene

Flag
Flag
Flag

Erik Rüütel

Erik Rüütel on Addicere juht, psühholoog, koolitaja ja pikaaegne Sisekaitseakadeemia korrektsioonipsühholoogia ja kriisipsühholoogia õppejõud ning MAD Meeskonnatreeningute agentuuri treener.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala, läbinud EMDR (Eye Movement Desenzitization Reprocessing Therapy) teise astme koolituse ja aastase kohtueksperdi baaskoolituse kohtupsühhiaatrias ja -psühholoogias.

Ta on varasemalt töötanud Lääne-Tallinna Keskhaiglas kliinilise psühholoogina, suunanud probleemkäitumisega noorte rehabilitatsiooni Tallinna Laste Turvakeskuses osakonnajuhatajana ja juhtinud õigusrikkujate taasühiskonnastamist Tallinna Vangla direktori asetäitjana. Erik on osalenud eksperdina EU tsiviilmissioonide juures nii Afghanistaanis, Tadžikistanis kui ka Türgis.

Ta on raamatu “Korrektsioonipsühholoogia: Tähed kaevu sügavuses” (2019) autor, mitme teadusliku artikli autor ja kaasautor, mitme Eesti riikliku sotsiaalstrateegia ekspert. Oma doktoritöö raames, TLÜ Ühiskonnateaduste Instituudis, uurib ta vanemlike kasvatusstiilide mõju noorukite õigustrikkuvale käitumisele.

Erik Rüütli põhiliseks tegevus- ja uurimissuunaks on keeruliste inimestega suhtlemine, konfliktide lahendamine ja psühholoogiliste kriiside lahendamine.

erik.ruutel.eu

Videotutvustus:
pattern
https://addicere.com/wp-content/themes/hazel/
https://addicere.com/
#d8d8d8
style2
default
Loading posts...
/www/apache/domains/www.addicere.com/htdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
yes
off
on
off