Esmamulje treening

AddicereKoolitusedEsmamulje treening

Soodushind kuni:

17. mai, 2024

või kuni kohti jätkub.

2024/05/17 23:59:59

Esmamulje treening

Kuidas kõrgem eneseteadlikkus tõstab meie enesekindlust ja teeb selgemaks meie sotsiaalse paigutuse nii tööl kui ka kodus.

Toimumisaeg

31. mai, 2024 kell 9:00 - 16.30

Kuupäev

31. mai, 2024

Kellaaeg

kell 9:00 - 16.30

Koolitusgrupi suurus

8 - 10 inimest

Koolituse maht

8 akadeemilist tundi

Väljastatav dokument

Tunnistus

Koolitusjuht

Diana Paade (tel 55678189) diana@addicere.com

Koolituse kood

2024-1-2

Koolitab Sisekaitseakadeemia suhlemispsühholoogia õppejõud Erik Rüütel

Kas oled kunagi tundnud, et inimeste taju sinust on ekslik - nad ei saa aru või ei taha aru saada, kes sa tegelikult oled, mida sa oskad ja tead? Isegi kui püüad end selgitada või oma mitmekülgsust näidata, ei võta inimesed seda vastu kui tõde, sest nad on esmamulje põhjal enda peas juba otsustanud, kes sa oled.

Vale esmamulje võib tekitada ebameeldivust ja valestimõistmist nii professionaalses kontekstis kui ka mitteformaalsetes suhtlusolukordades. 

Oled sa märganud, et mõnes vestluses sinu arvamust ei küsita, sinu otsa ei vaadata, sinu naljade peale ei naerda, sind ei kuulata, sulle seletatakse asju mida sa ammu tead või sind ignoreeritakse. Järelikult on inimeste (esma)mulje sinust ekslik.

Esmamulje treening toetub sotsiaalpsühholoogia uurimustele ja praktikale ning kätkeb endas mõjustamispsühholoogia, positiivse psühholoogia, enesekehtestamise ja avaliku esinemise tehnikaid.

Koolituse läbinud inimesed
  • oskavad ennast hästi tutvustada vastavalt auditooriumile ja kontekstile;
  • mõistavad, mis on nende tugevused ja nõrkused, millised kogemused neid inimesena kirjeldavad ning oskavad oma erilisust esile tuua;
  • teavad, kuidas luua ja hoida head kontakti inimestega suhtlemisel;
  • on selgema fookusega erinevates suhtlussituatsioonides ja inimeste ees esinedes. 
  • satuvad vähem konfliktidesse ja on paremad meeskonnaliikmed;
Esmamulje viga (First Impressioon Bias)

Esmamulje viga on üks raskemini kontrollitavaid heuristilisi protsesse inimeste vahelistes suhetes. See tähendab, et meil on väga raske juhtida oma esmamulje tekkimist teise inimese kohta. Näiteks kui inimene jätab meile mulje, et ta on väsinud, siis me arvame, et ta on ükskõikne ja mittemotiveeritud; kui inimene paistab närviline, siis me otsustame alateadlikult, et ta on ebakindel ja järelikult mitte hea juht; kui inimene on aktiivne, siis me arvame, et ta ongi selline ülemäära püüdlik tüüp või kui keegi tundub meile võlts, siis aja jooksul avalduvaid selle eelarvamusega sobivaid omadusi liidame me tekkinud vaimsele kuvandile, teadmata et see võib olla terviklikult vildakas.

Koolituse sisu

Kui inimeste taju sinust on ekslik, siis järelikult on nad kinni oma eelarvamustes, täpsemini esmamuljes sinu kohta. Seda olukorda aitab muuta oskus ennast kohe alguses õigesti tutvustada ehk näidata kompaktselt kõne, käitumise, maneeri ja sõnadega seda, kes sa tegelikult oled – just seda oskust me koolitusel treenime. 

Korralik enesetutvustus on oluline, sest kui sa jätad oma tutvustusest mõne olulise aspekti välja, paigutavad inimesed sind oma peas valesse kategooriasse. Kui sa ka hiljem püüad avada oma olulisi aspekte ja need ei sobi teise inimese esmakuvandiga sinust, siis ta ei võta seda enam vastu.

Koolitusel teed läbi juhendatud eneseanalüüsi, mis aitab sul mõista ja verbaalselt välja tuua need kogemused, teadmised, oskused ja väärtused, mille põhjal inimesed sinust esmamulje loovad. Me ise tihti ei tea, mis on meie juures oluline ja mainimisväärne! Käesolev koolitus aitab need väärtused üles leida.

Tõenduspõhisus

Positiivne psühholoogia uurib ja väärtustab isiklikele tugevustele põhinevat õnnelikkuse poole liikumist. Meil kõigil on loomuomaselt antud mingid individuaalsed tugevused ja teaduslikult on leitud, et tulemuslikum on töötada oma tugevuste arendamisega, mitte nõrkuste parandamisega. Koolituse raames otsime ja leiame üles sinu individuaalsed tugevused, mille peale ehitame enesekindlama minapildi ning sellele toetuva hea ja tõele vastava esmamulje.

Pane ennast proovile

Ma võin ju arvata end teadvat, kes ma selline olen. Aga kui ma endast rääkima hakkan, siis tunnen, et midagi on valesti, midagi on puudu. Kes ma tegelikult siis olen ja kuidas seda kommunikeerida?

Mine peegli ette või võta nutitelefon kätte ja filmi ennast kahe minuti jooksul: kuidas sa tutvustaksid end tööalaselt võõrale inimesele. Kui sa pole tulemusega rahul ja tahaksid tagantjärele end teisiti või paremini tutvustada, on see koolitus just sinule!

Vale esmamulje ja vildakas inimese taju on üks sagedamaid varjatud tööalaste konfliktide aluseid.

- Erik Rüütel

Esmamulje
Sihtrühm

Koolitusele on oodatud kõik, kelle jaoks on oluline, et inimestega suheldes või avalike esinemiste puhul jätaksid nad endast asjakohase ja õige mulje: juhid, alustavad juhid, spetsialistid, haridustöötajad jt.

Koolituse soodushind

350 EUR *Hind sisaldab käibemaksu

Alates 18.05.24 täishind 420€

Koolituse läbiviimine
  • Koolitus toimub väikeses grupis 10-16 osalejaga, et tagada kõigile praktiliste oskuste harjutamise võimalused ja hubane turvaline atmosfäär.
  • Kuna tegemist on praktilise koolitusega, siis täiendavaid materjale ning slaididel ja videotel olevat infot koolituse läbiviijad osalejatele ei jaota.
  • Koolituse õppematerjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma Addicere OÜ kirjaliku nõusolekuta keelatud. Õppematerjalide autoriõigus kuulub Addicere OÜ-le või koolitajale.
  • Koolituse käigus nutitelefonide ja sülearvutite kasutamine keelatud, neid võib kasutada vaid pauside ajal.
  • Koolitusel osalejatele on ette nähtud kohvi- ja teepausid Addicere psühholoogilise konsultatsiooni agentuuri koolituskeskuses ning lõunasöök kõrvalasuvas kõrgelthinnatud BACIO Restoranis. Koolitusele registreerimisel palume märku anda erimenüü vajadusest. Üks nädal enne koolituse algust saadame meeldetuletuse koolituse toimumise kohta.
Ajakava

8:30 - 9:00

Kogunemine ja tervituskohv

9:00 - 10:30

Tutvumisring ja sissejuhatus
Millised minu isiksuseomadused mõjutavad minu esmamuljet?
Enese positsioneerimine

10:30 - 10:45

Kohvipaus

10:45 - 12:15

Sotsiaalsed mängud või siirus ja avatus suhtlemisel?
Hea suhtluskontakti loomise ja hoidmise tehnikad
Hea kontakti loomise harjutused

12:15 - 13:15

Lõuna Restoranis BACIO

13:15 - 14:45

Isiklike väärtuste ja tugevuste kaardistamise praktikum
Kompaktse tervikpildi loomise harjutused
Uue tugevuste põhise minapildi loomine ja kommunikatsioon
Loodud esmamulje valideerimine

14:45 - 15:00

Kohvipaus

15:00 - 16:30

Esmamulje treening
Uue minapildi tagasiside ja täiendused
Esmamulje treening jätkub
Kokkuvõte ja tagasisidering

Osale hea esmamulje treeningul ning sinu sotsiaalsed suhted muutuvad lihtsamaks!

Erik Rüütel
Koolitaja

Erik Rüütel on Addicere psühholoogilise konsultatsiooni agentuuri juht ja psühholoog, Sisekaitseakadeemia kriisipsühholoogia ja suhtlemispsühholoogia õppejõud ja MAD Meeskonnatreeningute agentuuri pikaaegne treener. Ta on varasemalt töötanud Lääne-Tallinna Keskhaiglas sõltuvusravi psühholoogina, suunanud sõltuvuskäitumisega noorte rehabilitatsiooni Tallinna Laste Turvakeskuses osakonnajuhatajana ja juhtinud õigusrikkujate taasühiskonnastamist Tallinna Vangla direktori asetäitjana. Erik on Eesti era- ja avaliku sektori poolt hinnatud koolitaja ja Euroopa Liidu tsiviilmissioonide ekspert. Eriku peamised koolitusvaldkonnad on keeruliste juhtimisolukordade lahendamine ja konfliktsete inimestega suhtlemine, kriisipsühholoogia, eneseregulatsioon, sõltuvusprobleemid ja õigusrikkujate rehabilitatsioon.

Swed

Swedbanki ja Addicere organiseeritum koostöö sai alguse 2022. aastal ja esimesteks märksõnadeks sai kriisiolukordade (COVID, Ukraina sõda, energiakriis) toetamine töökohal. Addicere on partnerina meid toetanud erinevate lahendustega nii ennetuse osas kui ka keeruliste töösituatsioonide lahendamisel. Meile väga meeldib Addicere agiilne, paindlik ja elurõõmus ning samas väga professionaalne lähenemine. Addicere on meid toetanud tehes keerulised teemad lihtsaks just meie eripära ja vajadusi arvestades!

Katrin Meos
Töötervishoid ja -ohutus
Viking

Erik Rüütel on Viking Security jaoks ülimalt oluline ja pikaaegne koostööpartner. Koolitused on silmapaistvalt kaasahaaravad ja humoorikad, kuid samas konstruktiivsed ja tuginevad teadusele. Erik toob selgeid ja konkreetseid näiteid, kuidas tõenduspõhiseid metoodikaid enda organisatsioonis eesmärgipäraselt rakendada. Tema oskus hoida osalejate tähelepanu ning seletada keerulisi teemasid lihtsalt ja arusaadavalt on muljetavaldav. Koolitused sisaldavad alati ka palju ergastavaid harjutusi arutelude ja grupitöö vormis. On hea meel tajuda, et koolitaja on võtnud aega, et uurida sügavamalt meie ettevõtte vajadusi ja kohandanud koolitust vastavalt. Eriline rõõm on hiljem ka tõdeda, et pärast koolitust meie töötajad hakkasid õpitud suhtlemismeetodeid ka edukalt praktiseerima. Oleme Erikule väga tänulikud tema panuse eest meie töötajate arendamisel ja soovitame julgelt Addicere teenuseid.

Juhan Aia
Mehitatud valve valdkonna juht
VäM

Oleme mitmeaastase koostöö vältel Addicere pakutava tugiteenusega igati rahule jäänud. Erik Rüütli ja tema meeskonna paindlikkus ja vastutulelikkus on olnud meie töötajate ja kogu organisatsiooni vajaduste jaoks väga hästi sobiv ja sobituv. Eriti tahan kiita Erik Rüütli kaasamõtlemisoskust leidmaks just meie vajadustele vastavaid koolitusi või laiemaid teemakäsitlusi, mida nt psühholoogilise kohvihommiku formaadis pakkuda kõigile huvilistele. Senine tagasiside on olnud väga positiivne ja uusi kohtumisi oodatakse huviga.

Riina Pihel
Personalibüroo direktor
addicere_logo_500px

Soovin saada infot uute praktilise psühholoogia koolituste kohta.

Meie aadress on: Narva mnt. 63/2 Tallinn
Liikuge kaardile, et näha täiendavaid juhiseid
Parimale praktikale toetuv koolituste ja treeningute väljatöötamine ja läbiviimine

KOOLITUS, MIDA VAJAB IGAÜKS

pattern
https://addicere.com/wp-content/themes/hazel/
https://addicere.com/
#d8d8d8
style2
default
Loading posts...
/www/apache/domains/www.addicere.com/htdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
yes
off
on
off