Eve Limbach-Pirn

AddicereEve Limbach-Pirn

Addicere psühholoogid

Me hoiame teid ja teie meeskonna vaimselt tervena!
Eve Limbach-Pirn

Psühholoog

E-mail: eveªaddicere.com
Tel: 5647 6249
Keeled: eesti, inglise, vene

Flag
Flag
Flag

Eve Limbach-Pirn

Eve on psühholoog ja kunstiterapeut, arengu- ja karjäärinõustaja ning koolitaja.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis psühholoogia eriala ja omandab Tallinna Ülikoolis magistrikraadi
kunstiteraapias. Eve on läbinud juhtimistreeneri väljaõppe ning täiendanud end majanduse,
innovatsioonijuhtimise ja personalitöö valdkonnas.

Evel on pikaaegne kogemus organisatsioonide nõustamisel personali valiku ja arendamise, meeskonnatöö, koolitusvajaduse analüüsimise ning teenuste kujundamise valdkonnas. Ta on üles ehitanud Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide valiku, hindamise ja arendamise süsteemi Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuses ning pakkunud nii tänastele kui ka tulevastele juhtidele arengu- ja karjäärinõustamist.

Sisekaitseakadeemia õppeprorektorina on ta juhtinud õppekavade arendamist ning õppeteenuse pakkumist. Eve on koolitajana disaininud ja läbi viinud erinevaid koolitusprogramme juhtimise, personalivaliku ning teeninduse valdkonnas.

Ta on OECD eksperdi ja konsultandina nõustanud erinevate riikide avaliku teenistuse organisatsioone ning osalenud aktiivselt rahvusvaheliste võrgustike töös.

Eve Limbach-Pirni psühholoogiline nõustamine toetub tema kogemusele inimeste juhtimises ning lähtub lahenduskeskse lähenemise põhimõtetest. Eve fookus psühholoogilisel nõustamisel on eelkõige tööstressi ja läbipõlemise ohjamisel, enesejuhtimisel keerulistes olukordades ja suhetes ning juhtide tööl oma meeskondades ja organisatsioonides.

 

Videotutvustus:
pattern
https://addicere.com/wp-content/themes/hazel/
https://addicere.com/
#d8d8d8
style2
default
Loading posts...
/www/apache/domains/www.addicere.com/htdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
yes
off
on
off