Sõltuvus- ja mõnuained

PRAKTILISE PSÜHHOLOOGIA KOOLITUSTE SARI

TEISMELISTE PSÜHHOLOOGIA:

Osale koolituse sarjas, kus praktikud räägivad parimatest teaduspõhistest töötavatest meetoditest teismeliste psühholoogia toetamisel.

Sõltuvusained ja meelemürgid

Noorte seas populaarsed mõnuained võivad viia psühhoosi (skisofreenia) väljaarenemiseni.

Koolituse kood

2023-3.3.1.

Koolitusgrupi suurus

Alates 10 inimesest

Koolituse hind

Alates 600 EUR (sh km)

Väljastatav dokument

Tõend

Koolitusjuht

Diana Paade (tel 55678189) diana@addicere.com

Sõltuvusainete ja meelemürkide nagu alkohol, veip, snus, tubakas ja narkootikumid kasutamine teismeliste seas võib põhjustada mitmeid probleeme, sh aju ja teiste elundite kahjustumine, vaimse tervise probleemid, riskikäitumine, kooli- ja sotsiaalsed probleemid, õigusprobleemid. Varajane sekkumine ja ravi on otsustava tähtsusega. Koolitus annab ülevaate noorte seas populaarsetest ainetest ja tarvitamise viisidest ning  teadmised sellise keerulise ja väljakutsuva probleemi lahendamiseks.

Olgu tegu konkreetse murega, kahtlusega, ennetuse sooviga või kaua kestnud probleemiga - käesolev koolitus toob selgust.

Vastuse saavad küsimused
  • Millised on noorte seas populaarsed mõnuained ja kuidas neid tarvitatakse? 
  • Mida teha, kui teismeline tunnistab, et tarvitab, kuid väidab, et sõltuvust ei ole? 
  • Kui ohtlik on veipimine? 
  • Millised mõnuained võivad põhjustada psühhoosi (skisofreenia) väljaarenemist?
  • Millised on erinevate ainete kasutamise sümptomid?
  • Kuidas sekkuda kodus ja kellelt väljaspoolt abi küsida?
Sõltuvus and all
Sihtrühm

Koolitusele on oodatud teismeliste laste vanemad, pereliikmed-lähedased ning noortega töötavad spetsialistid: õpetajad, noorsootöötajad, treenerid, huviringide juhendajad, tervishoiutöötajad.

Koolituse sisu

Koolitus annab teadmised ja oskused nii ennetuseks, tarvitamise kahtluse korral kui ka juba tõsise probleemiga tegelemiseks. Saate teada, millised on just praegu populaarsemad mõnuained ja kuidas noored neid tarvitavad. 

Noorte sotsiaalhoolekande valdkonna kogenud spetsialisti ja praktiku Priit Siigi eestvedamisel käsitleme koolitusel väga erinevaid teemasid, sealhulgas viimaseid uurimusi teismeliste uimastitarbimise kohta, tõhusaid ennetusstrateegiaid, varajase sekkumise ja ravi lähenemisviise ning parimaid praktikaid perede ja kogukonna kaasamiseks. Esitluse ja  interaktiivse arutelu kaudu saate praktilisi tööriistu ja strateegiaid tervisliku käitumise edendamiseks, ainete tarbimise vähendamiseks ja noorte heaolu toetamiseks.

Sõltuvus- ja mõnuainete tarvitamisel teismeliste seas võivad olla tõsised ja pikaajalised tagajärjed nende füüsilisele, vaimsele ja sotsiaalsele heaolule – nende tagajärgede käes võib noor inimene kannatada kogu oma järgneva elu. Seetõttu on äärmiselt oluline ennetus, aga ka juba pideva tarbimise korral võib asjakohane sekkumine anda häid tulemusi.

Õpiväljundid
  • Teate, millised on noorte seas populaarsed mõnuained, nende tarvitamise viisid, mõju ja sümptomid.
  • Teate praktilisi tööriistu ja strateegiaid sõltuvus-ja mõnuainete tarbimise ennetamiseks ja tarbimise vähendamiseks. 
Koolituse läbiviimine

Koolitaja räägib sõltuvus-ja mõnuainete tarbimisest läbi pikaajalise professonaalse kogemuse töös Tallinna Laste Turvakeskuse juhina. Turvakeskusesse satuvad 12-18 aastased sõltuvusprobleemidega noored. Koolitaja annab ülevaate reaalselt kasutatavatest sõltuvusainetest ning jagab oma  teadmisi ja kogemusi sekkumise ja ravi võimalustest. Oodatud on dialoog osalejatega, mis võimaldab koolitajal pakkuda välja lahendusi reaalsetele olukordadele.

Koolitus toimub väikeses grupis, et osalejad saaksid vabas ja turvalises õhkkonnas jagada oma muresid. Kõik küsimused on teretulnud, isiklike tähelepanekute ja kogemuste jagamine ja arutelud on tervitatud. Võite aga ka lihtsalt kuulama tulla – te ei pea grupis avama oma personaalset olukorda, kui te seda ei soovi. Kohvipausi ajal on võimalik suhelda teiste kohale tulnud osalejatega.

Priit Siig
Koolitaja

Priit Siig on hariduselt pedagoog, hinnatud Eesti avaliku sektori juht ja koolitaja. Priit Siig on juhtinud 13 aastat Tallinna Laste Turvakeskust ning lahendanud võrgustikujuhi ja -liikmena erisuguseid kriise nii täiskasvanutel kui ka lastel. Priit on viinud läbi Sisekaitseakadeemia Justiitskolledžis korrektsioonipsühholoogia ja psüühiliste häirete kursust. Priit on hea suhtlemisoskusega ja sooja suhtumisega koolitaja. Tema peamised koolitusvaldkonnad on kriisipsühholoogia ja psühholoogiline esmaabi, noorte sõltuvushäired ja sotsiaalhoolekanne.

Koolituse toimumiskoht
Online coms
pattern
https://addicere.com/wp-content/themes/hazel/
https://addicere.com/
#d8d8d8
style2
default
Loading posts...
/www/apache/domains/www.addicere.com/htdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
yes
off
on
off