Ei valeta!

AddicereKoolitusedEi valeta!
Ainult ettetellimisel:

EI VALETA!

Koolitus meeskondadele, juhtidele ja inimestega töötavatele spetsialistidele

Koolitab Eesti siseturvalisuse valdkonna psühholoogiaekspert Erik Rüütel

Koolitusgrupi suurus

10 - 16 inimest

Koolituse maht

8 akadeemilist tundi

Väljastatav dokument

Tunnistus

Koolitusjuht

Diana Paade (tel 55678189) diana@addicere.com

Koolituse kood

2023-4

Toimumisaeg

Planeeritav 2-6 kuud ette

Valetamise, varjamise ja petmise tuvastamata jätmisel võivad olla tõsised tagajärjed, olgu nendeks kasutamata võimalused, juriidilised ja rahalised kahjud, mainekahju või isegi füüsilised kannatused.

Käesolev koolitus hõlmab põhjalikku õpetust ja treeningut alates petmise põhitõdedest, valetamise ja varjamise motivatsioonist, erinevat tüüpi valedest, lõpetades keerukamate tehnikate omandamisega nagu mitteverbaalse suhtluse, parakeele vihjete ja mikroreaktsioonide lugemine.

Koolitusel õpitakse ja harjutatakse praktiliselt läbi, kuidas tuvastada mikromuutusi kehakeeles, kõnemustrites ja näoilmetes, mis paljastavad, et keegi valetab või varjab infot.

Vastuse saavad küsimused
 • Millised on erinevad valede tüübid ja kuidas neid tuvastada?
 • Kuidas valetatakse usutavalt ja miks mõni inimese oskab seda hästi?
 • Millised on valetaja peamised eksimused?
 • Kuidas lugeda kehakeelt ja näoilmeid, et tuvastada valetamist?
 • Milliseid verbaalseid vihjeid peaks tähele panema?
 • Mis on mikroreaktsioonid ja kuidas õppida neid vestluses märkama?
Märksõnad

Kehakeel, valetamine, saladuste hoidmine, petmine, vale tuvastamine, mikroreaktsioonid

Sihtrühm

Teatud elukutsete puhul on valetamise ja info varjamise tuvastamine hinnatud või koguni kriitilise tähtsusega oskus. Koolitusele on oodatud kõik, kelle töös on oluline mõista oma suhtluspartnerit ning saada aru, kui valetatakse või infot varjatakse:

 • politseinikud, uurijad;
 • advokaadid, juristid; 
 • ajakirjanikud ja meediaspetsialistid;
 • ettevõtjad, kesk- ja tippastmejuhid;
 • äri- ja finantsvaldkonna spetsialistid;
 • tervishoiutöötajad (nt vältimaks ohtliku ravi määramist);
 • värbajad, personalispetsialistid.
saladused-ja-valed2
Koolituse sisu

Oleme kokku pannud Eestis täiesti ainulaadse koolituse, mille raames saate endale kombinatsiooni praktilistest teadmistest ja oskustest tuvastamaks valetamise või info varjamise ohumärke ja tunnuseid.  Õpime ja harjutame läbi nii verbaalsete kui mitteverbaalsete vihjete äratundmist. Tegemist on praktilise koolitusega, kus iga osaleja saab läbi proovida nii valetaja rolli kui ka vale tuvastaja rolli, et valetamise dünaamikat mõista ja tunnetada.

Koolitab Erik Rüütel – psühholoog, endine Tallinna Vangla direktori asetäitja, staažikas Sisekaitseakadeemia õppejõud ja Euroopa Liidu tsiviilmissioonide ekspert. Erakordse professionaalse teadmiste-kogemuste kombinatsiooniga on Erik Rüütel Eesti era- ja avaliku sektori poolt hinnatud psühholoogia konsultant ja koolitaja. Aastatepikkuse kogemuse põhjal tutvustab koolitaja teile praktilisi tööriistu ja strateegiaid, mida saate koolitusel ise järele proovida ja oma töös kohe rakendama hakata.

Koolitusel käsitletavad teemad
 • Valetamise põhitõdede mõistmine. Mis on valetamine? Mis motiveerib inimesi valetama või petma? Millised on erinevad valede tüübid?
 • Mitteverbaalne suhtlus. Kehakeele, näoilmete ja muude mitteverbaalsete väljenduste lugemise õppimine võib aidata tuvastada, millal keegi valetab või petab.
 • Verbaalsed vihjed. Mõistmine, kuidas tuvastada muutusi hääletoonis, kõnemustrites ja sõnade valikus, mis võib vihjata valetamisele.
 • Mikroreaktsioonid. Mikroreaktsioonid on lühikesed, tahtmatud näoilmed, mis võivad paljastada inimese tõelised emotsioonid.

Meie koolitus annab teile laiaulatuslikke oskusi ja teadmisi, mis aitavad teil saada paremaks tõe äratundjaks. Olenemata sellest, kas tegutsete siseturvalisuse valdkonnas, olete jurist, personalitöötaja, tervishoiuteenuse osutaja või ettevõtte juht – valede ja pettuste tuvastamise oskus võib anda teile oma erialal konkurentsieelise ja aidata teil teha teadlikumaid otsuseid.

Õpiväljundid
 • Mõistate erinevat tüüpi valesid ja valetamise ajendeid.
 • Loete mitteverbaalset suhtlust, sealhulgas kehakeelt, näoilmeid ja mikroreaktsioone, et paremini tuvastada, millal keegi valetab.
 • Märkate verbaalseid vihjeid, mis võivad viidata valetamisele, nt muutused hääletoonis, kõnemustrites ja sõnavalikus.
 • Teate, kuidas eristada tõde ja valet erinevates ametialastes kontekstides, mis omakorda parandab professionaalset hinnangut ja otsustusvõimet.
Koolituse läbiviimine

Koolituse eesmärk on treenida osalejate oskust lugeda tavapärases suhtluses peidetud mitteverbaalset informatsiooni. Koolitus toetub julgeoleku valdkonna sisetreeningutele ning on sisuliselt kompaktses vormis praktiline treening valetamise tuvastamise oskuse arendamiseks. Kõik osalejad saavad harjutada valetamise märkamist läbi videosalvestuse analüüsi ja praktilise valetamise treeningu olles nii valetaja kui ka vale tuvastaja rollis ning osaledes grupiharjutustes. Koolitusel ei käsitleta kellegi personaalseid kogemusi, vaid treenitakse spetsiifilisi tehnikaid.

 • Koolitus toimub väikeses grupis 10-16 osalejaga, et tagada kõigile praktiliste oskuste harjutamise võimalused. 
 • Kuna tegemist on praktilise koolitusega, siis täiendavaid materjale ning slaididel ja videotel olevat infot koolituse läbiviijad osalejatele ei jaota.
 • Koolituse käigus on nutitelefonide ja sülearvutite kasutamine keelatud, neid võib kasutada vaid pauside ajal.
 • Koolitusel osalejatele on ette nähtud kohvi- ja teepausid Addicere psühholoogilise konsultatsiooni agentuuri koolituskeskuses ning lõunasöök kõrvalasuvas kõrgelthinnatud BACIO Restoranis. Koolitusele registreerimisel palume märku anda erimenüü vajadusest. Võtame kõikide osalejatega eraldi ühendust 1 nädal enne koolituse algust, et täpsustada erimenüü vajadust või muid tekkinud küsimusi.
Ajakava

8:30 - 9:00

Kogunemine ja tervituskohv

9:00 - 10:30

Tutvumisring, sissejuhatus;
Teoreetilised alused: kommunikatsiooni osad;
Mitteverbaalse kõne äratundmine: kehakeel, parakeel

10:30 - 10:45

Kohvipaus

10:45 - 12:15

Mitteverbaalse suhtlus hindamise harjutus ja analüüs.
Osalejad analüüsivad treeningvideot ja õpivad märkama kehakeele vihjeid.

12:15 - 13:15

Lõuna Restoranis BACIO

13:15 - 14:45

Valetamise ja vale tuvastamise praktikum.
Osalejad töötavad paarides ja praktiseerivad juhendatult situatsioonipõhist valetamist ja vale tuvastamist.

14:45 - 15:00

Kohvipaus

15:00 - 16:30

Valede tuvastamise praktikumi tulemuste analüüs ja individuaalne tagasiside.
Tavapärasest vestlusest valede tuvastamise praktikum II ja valede lugemise tehnikate viimistlemine.
Kokkuvõte ja tagasisidering.

Tellige EI VALETA! koolitus ning looge sellega endale ja oma organisatsioonile konkurentsieelis!

Erik Rüütel
Koolitaja

Erik Rüütel on Addicere psühholoogilise konsultatsiooni agentuuri juht ja psühholoog, Sisekaitseakadeemia kriisipsühholoogia ja korrektsioonipsühholoogia õppejõud ja MAD Meeskonnatreeningute agentuuri pikaaegne treener. Ta on varasemalt töötanud Lääne-Tallinna Keskhaiglas sõltuvusravi psühholoogina, suunanud sõltuvuskäitumisega noorte rehabilitatsiooni Tallinna Laste Turvakeskuses osakonnajuhatajana ja juhtinud õigusrikkujate taasühiskonnastamist Tallinna Vangla direktori asetäitjana. Erik on Eesti era- ja avaliku sektori poolt hinnatud koolitaja ja Euroopa Liidu tsiviilmissioonide ekspert. Eriku peamised koolitusvaldkonnad on keeruliste juhtimisolukordade lahendamine ja konfliktsete inimestega suhtlemine, kriisipsühholoogia, eneseregulatsioon, sõltuvusprobleemid ja õigusrikkujate rehabilitatsioon.

Swed

Swedbanki ja Addicere organiseeritum koostöö sai alguse 2022. aastal ja esimesteks märksõnadeks sai kriisiolukordade (COVID, Ukraina sõda, energiakriis) toetamine töökohal. Addicere on partnerina meid toetanud erinevate lahendustega nii ennetuse osas kui ka keeruliste töösituatsioonide lahendamisel. Meile väga meeldib Addicere agiilne, paindlik ja elurõõmus ning samas väga professionaalne lähenemine. Addicere on meid toetanud tehes keerulised teemad lihtsaks just meie eripära ja vajadusi arvestades!

Katrin Meos
Töötervishoid ja -ohutus
Viking

Erik Rüütel on Viking Security jaoks ülimalt oluline ja pikaaegne koostööpartner. Koolitused on silmapaistvalt kaasahaaravad ja humoorikad, kuid samas konstruktiivsed ja tuginevad teadusele. Erik toob selgeid ja konkreetseid näiteid, kuidas tõenduspõhiseid metoodikaid enda organisatsioonis eesmärgipäraselt rakendada. Tema oskus hoida osalejate tähelepanu ning seletada keerulisi teemasid lihtsalt ja arusaadavalt on muljetavaldav. Koolitused sisaldavad alati ka palju ergastavaid harjutusi arutelude ja grupitöö vormis. On hea meel tajuda, et koolitaja on võtnud aega, et uurida sügavamalt meie ettevõtte vajadusi ja kohandanud koolitust vastavalt. Eriline rõõm on hiljem ka tõdeda, et pärast koolitust meie töötajad hakkasid õpitud suhtlemismeetodeid ka edukalt praktiseerima. Oleme Erikule väga tänulikud tema panuse eest meie töötajate arendamisel ja soovitame julgelt Addicere teenuseid.

Juhan Aia
Mehitatud valve valdkonna juht
VäM

Oleme mitmeaastase koostöö vältel Addicere pakutava tugiteenusega igati rahule jäänud. Erik Rüütli ja tema meeskonna paindlikkus ja vastutulelikkus on olnud meie töötajate ja kogu organisatsiooni vajaduste jaoks väga hästi sobiv ja sobituv. Eriti tahan kiita Erik Rüütli kaasamõtlemisoskust leidmaks just meie vajadustele vastavaid koolitusi või laiemaid teemakäsitlusi, mida nt psühholoogilise kohvihommiku formaadis pakkuda kõigile huvilistele. Senine tagasiside on olnud väga positiivne ja uusi kohtumisi oodatakse huviga.

Riina Pihel
Personalibüroo direktor
addicere_logo_500px

Soovin saada infot uute praktilise psühholoogia koolituste kohta.

Meie aadress on: Narva mnt. 63/2 Tallinn
Liikuge kaardile, et näha täiendavaid juhiseid
Parimale praktikale toetuv koolituste ja treeningute väljatöötamine ja läbiviimine

KOOLITUS, MIDA VAJAB TEIE MEESKOND

Täiustatud tehnikad ebaaususe tuvastamiseks suhtlemises - #eivaleta

pattern
https://addicere.com/wp-content/themes/hazel/
https://addicere.com/
#d8d8d8
style2
default
Loading posts...
/www/apache/domains/www.addicere.com/htdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
yes
off
on
off