Teenused meeskondadele

AddicereTeenused meeskondadele
Mis sobib teie meeskonnale kõige paremini?
Co-Vision

Kovisioonigrupi käivitamine

Addicere vastava väljaõppega psühholoog või psühholoogiline nõustaja saab aidata teie organisatsioonis või meeskonnas käivitada toimiva kovisiooni grupi.

Kovisiooni peamised tunnused hõlmavad kokkulepitud formaati ja ajaraami ning gruppi, mis koosneb samas valdkonnas tegutsevatest professionaalidest, nagu erialaspetsialistid, tugispetsialistid ja juhid, tavaliselt 4-8 liikmega ning kus grupi koosseis jääb reeglina püsivaks. Kovisiooni protsessis toimuvad regulaarsed kohtumised (tavaliselt kord kuus või kvartalis), kus analüüsitakse ja lahendatakse tööalaseid olukordi vastavalt kokkulepitud metoodikale, mida juhib kordamööda iga osaleja ning kus osalejad vastutavad kokkulepete täitmise eest, tagamaks turvalise keskkonna rõõmude ja väljakutsete jagamiseks.

Kovisioonigrupi eesmärk:

 • Isiklike tööalaste vaatenurkade jagamine ja kõrvutamine grupiliikmete omadega.
 • Iseenda ja oma reaktsioonide parem mõistmine grupiliikmete toel.
 • Muutuste tegemine mittetoimivates käitumismustrites ja töösituatsioonides.
 • Tööalaste murede ja probleemide lahendamine ning parem toimetulek tööolukordades.

Kovisiooni eelised:

 • Kasutatakse ära kogu grupi teadmised, oskused ja kogemused.
 • Tugevdatakse grupiliikmete vaimset tervist.
 • Pakutakse toetust tööga seotud mõtete ja emotsioonide jagamiseks.
 • Grupis reflekteerides luuakse uusi ideid, avastatakse erinevaid vaatenurki ja mõtestatakse erinevaid tegutsemisvõimalusi.

Kovisioonigrupi käivitamise eeldused:

 • Organisatsioon või grupp väärtustab omavahelist avatud kontakti ja meeskondlikku arengut.
 • Grupp või meeskond on motiveeritud koostööks. Kui motivatsioon on mõnel liikmel puudulik või kõikuv, siis on soovitatav läbida enne integratiivne supervisioon.
 • Grupp on läbinud integratiivse supervisooni või grupinõustamise ning väline superviisor on kinnitanud valmisolekut kovisioonigrupi moodustamiseks.
team

Integratiivne supervisioon

Integratiivne supervisioon on juhendatud lähenemine, mis on levinud meeskondade juhtimises või hariduses. Termin „supervisioon“ tähendab, et erialaliselt laia ulatusega ja praktilise kogemusega professionaal juhendab ja toetab gruppi, meeskonda või üksikisikut. "Integratiivne" tähendab, et supervisiooniprotsess hõlmab mitut teoreetilist vaatenurka, praktilist tehnikat või meetodit, mitte ainult ühte lähenemist ja on seega rohkem kohanevam grupi vajadusele ja valmisolekule antud ajahetkel.

Integratiivse supervisioon eesmärk on täiustada superviseeritud grupi või indiviidi professionaalset arengut, psühholoogilist ja sotsiaalset paigutust grupis, siduda eesmärke ja tähelepanu fookust, kasutades erinevaid teoreetilisi raamistikke, praktilisi strateegiaid ja eetilisi kaalutlusi. See julgustab erinevate lähenemiste integreerimist superviseeritud grupi või indiviidi tööpraktikasse, võimaldades sellega arendada tulemuslikumat ja paindlikumat oskusteavet.

Integratiivne supervisioon rõhutab paindlikkuse, kriitilise mõtlemise, avatuse ja pideva õppe tähtsust, võimaldades superviseeritutel kasvada ja areneda professionaalina oma vastavas valdkonnas ja saada veel edukamaks ning õnnelikumaks oma töös.

Integer
 • Kasutame mitte ühte vaid mitmeid tööriistu.
 • Valime selle lähenemise, mis sobib teie meeskonnale kõige paremini.

Integratiivse supervisiooni kasulikkus:

 • Aitab selgeks rääkida rollid ja ootused meeskonnas
 • Lahendab meeskonna siseseid arusaamatusi ja konflikte
 • Võimaldab inimestel paremini üksteise tugevusi tundma õppida
 • Väline eksperti näeb grupis või meeskonnas toimuvat objektiivselt – kõik on võrdsed, ei valita pooli
 • Juhendamine toetub mitmetele erinevatele psühholoogia valdkondadele nagu analüütiline, käitumuslik, humanistlik, kognitiivne ja positiivne psühholoogia. Samuti kasutab integratiivne superviisor tänapäevaseid mentorluse, coachingu ja psühholoogilise turvalisuse loomise tehnikaid
 • Integreeritud supervisioon annab vajadusel hea sisendi edasiseks individuaalseks lähenemiseks
pattern
https://addicere.com/wp-content/themes/hazel/
https://addicere.com/
#d8d8d8
style2
default
Loading posts...
/www/apache/domains/www.addicere.com/htdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
yes
off
on
off