Psühholoogilised teenused

AddicerePsühholoogilised teenused

Addicere psühholoogilised teenused

Kui teie mõtted on täis emotsioone ja peas valitseb segadus, siis teid aitab …

Psühholoogiline nõustamine

Tulemuslik psühholoogiline nõustamine peab tänapäeval olema makro-psühholoogiline. See tähendab, et psühholoogiline nõustamine peab arvestama mistahes psüühika häirega või psühholoogilise probleemiga töös nii eraelu kui ka töö aspekte ja tegureid.

Paljud psühholoogilised probleemid ja ka psüühika häired tekivad keerulistel perioodidel või mõne psüühilise trauma tulemusena. Üha sagedasemaks stiimuliks kergemate psüühika häirete arenemisele on vildakas elustiil ja valikud. Addicere teenused on multikultuurised. Psühholoogiline tugi ei ole kultuurispetsiifiline vaid liigipõhine.

Addicere psühholoogilised nõustajad tulevad teile appi keerulisel perioodil ja erinevate psüühikahäirete või murede ilmnemisel. Meie ekspert aitab teil sturuktureerida teie mõtteid ja tundeid ja looa selgust emotsionaalses segaduses. Me aitame teid välja emotsionaalsest udust!

Kui te tahate oma organisatsiooni töötajatele pakkuda psühholoogilist tuge rasketel hetkedel siis valige ...

Psühholoogiline kriisiabi

Tänases maailmas on töö ja eraelu rohkem läbipõimitud, kui kunagi varem ja enamike jaoks on see uus kogemus. Samuti nagu COVID-i põdemine või vakstiini kõrvalmõjud avaldusid erinevatel inimestel erinevate sümptomitena, mõjutab ka meie uus elustiil inimesi erinevalt. Mõne jaoks on sellega kerge kohaneda aga mõne jaoks on see hävitav. Psühholoogiline kriis võib areneda teadlikult tajudes töökoormusest ja eraelust tulevaid pingeid või ka varjatult avastades end ühel päeval üllatuslikult tööst läbipõlenuna või telefonil “112” valides mõne äkilise tervisehäda pärast.

Peale Eesti taasisesiesvumist on olnud populaarne elada suure töökoormuse all – kellel rohkem tööd, see on olulisem ja väärtuslikum. Sellel kõigel on oma hind – stress, unehäired, maohaavandid, kõrge vererõhk ja südame veressoonkonna haigused, konfliktid tööl ja pereprobleemid. Inimene jaksab erinevas vanuses teha erineval hulgal pingutust vajavaid tegevusi.

Mis toimub inimestega kriisi ajal?

 • Inimeste sisemised pinged võimenduvad.
 • Töö ja eraelulised pinged segunevad.
 • Varem allasurutud konfliktid ja rahulolematus kasvavad.
 • Tööstress ja läbipõlemine muutub argipäevaks – tervis halveneb.

COVID pandeemia järgne aeg on uus aeg terve maailma jaoks – maailm on väiksem kui kunagi varem, rohkem märgatakse teineteise vastastikust mõju ja tähelepanu pööratakse rohkem vaimsele tervisele. Inimesed ja organisatsioonid on saanud aru, et vaimne tervis ja vaimse tervise hügieen on vajalik elu osa uues maailmas.

Kriisis sündivate pingete tõttu ...

 • Töökvaliteet ja tulemused langevad.
 • Eksimuste hulk suureneb.
 • Inimsuhted halvenevad ja kuulumise tunne väheneb.
 • Ollakse rohkem haiged ja ei taheta tööl olla.

Kriise on suuri ja väikseid, globaalseid ja individuaalseid, kiiresti mööduvaid ja kaua kestvaid. Kas kellelgi on personaalne kriisis või mitte tunnetab iga inimene kõige paremini ise. Kriis on ajaperiood, kus tavaline olukord on muutunud – inimese mõtlemine, käitumine ja tempo on erinev tavalisest, argipäevastest ressurssidest ei jätku olukorraga toimetulekuks.

Addicere koolitus ja konsultatsiooni agentuur pakub teie ettevõttele või asutusele lepingulist psühholoogilise kriisiabi teenust, kus meie terapeut reageerib 24h jooksul teie meeskonnaliikme pöördumisele.

Meie kliendid on Eesti suurorganisatsioonid ja ka väikeettevõtted, kes toetudes kaasaegsele vaimset tervist hindavale maailmavaatele soovivad pakkuda oma töötajatele rohkem tuge, toetust ja kindlust. Me aitame tuua teie inimestele tagasi sisemise tasakaalu.

Kui te tahate oma organisatsioonis toimuva kohta usaldusväärset objektiiset tagasisidet aitab teid ...

Psühholoogiline audit

Psühholoogiline audit on vajalik igas organisatsioonis keerulistel hetkedel. Liigagi levinud on olukorrad, kus ettevõtte või asutuse siseselt püütakse lahendada konflikte ja arusaamatusi tekitades sellega veel rohkem segadust, ärritust või polariseerumist personali seas. Lõpptulemuseks on olukord, kus mitmed juhid ei oskagi vastata küsimustele, mis tegelikult toimub organisatsioonis, miks on kaadrivoolavus suurenenud, miks rahulolematus järsku langenud ja ka tööprotsessid aeglustunud.

Psühholoogiline audit kasutab juhtimisnõustamise ja supervisiooni elemente eesmärgiga objektiivselt kirjeldada olukorda ning näidata seda uues naturaalses läbipaistvas valguses organisatsiooni juhtkonnale. Ekspert töötab koostöös kas ettevõtte või asutuse juhtkonna või personali osakonnaga.

Psühholoogiline audit koosneb tavaliselt 2-5 tunniajasest vestluskohtumisest nii juhi/juhtide kui ka teiste asjaosalistega. Auditi käigus analüüsib meie ekspert teie ettevõtte või asutuse situatsiooni (info liikumist, erinevaid seisukohti, arvamusi ja arengut ja sellega seonduvaid aspekte) ja toob välja segaduse tekitaja. Peale lühikest analüüsi perioodi presenteerib meie ekspert oma objektiivseid leide ettevõtte, asutuse juhtidele või vastava osakonna juhile.

Psühholoogilise auditi tulemusena võib muutuda asutusesisene kommunikatsoon, koosolekutavad, värbamine, juhtimisvõtted, väärtused, vajalikud inimesed saavad täiendkoolitust või selguse oma edasiliikumise vajaduses. Milleks kulutuda päevi, nädalaid ja kuid segaduse lahendamiseks ise, kui seda võiks teha värske pilguga majaväline ekspert mõne päevaga.

Psühholoogilise auditi tellimise eelised:

 • Organisatsioonis kellegi töö ei häiru
 • Organisatsioon ei kuluta oma ressurssi (inimesi ja aega) segaduse lahendamiseks
 • Eksperdid toovad endaga kaasa teiste organisatsioonide kogemuse
 • Ekspert annab väärtuslikku kallutamata tagasisidet organisatsioonis toimuva kohta
pattern
https://addicere.com/wp-content/themes/hazel/
https://addicere.com/
#d8d8d8
style2
default
Loading posts...
/www/apache/domains/www.addicere.com/htdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
yes
off
on
off